Thursday, May 4, 2017

هي


قصيدة شعر هائمة
سحر متدفق
معبد مقدس مسترخي
هرة غامضة كثقب أسود في الفضاء
شمس غروب قريبة دافئة لكنها راحلة
طبيعية كرائحة عشب مبلل
شهية كفاكهة صيف رطب
هي خيال إله في ساعة تجلي
هي سكون الحقيقة
..وتلون الأوهام


No comments:

Post a Comment